Polecamy także:
Proponuję i zapraszam na: Wszystkie wymienione na stronie miejsca i atrakcje można dowolnie łączyć przygotowując plan wycieczki.

Do przekroczenia granicy polsko- słowackiej wystarczy dowód osobisty. Dla osób poniżej 18 lat konieczny jest dowód osobisty, paszport lub wpis do paszportu rodzica, który obecny jest w czasie trwania wycieczki za granicąCENNIK
wycieczkado 4h............350zł
 4-6h..............400zł
 pow.6h..........450zł
  
UWAGA!!!
Podane ceny są cenami przykładowymi. Każdorazowo ostateczny koszt usługi przewodnickiej ustalany jest indywidualnie.
Grupa jest zobligowana do opłacenia przewodnikowi wszelkich biletów i przejazdów.